Tillägg för rätt skydd

Tilläggsförsäkringar för dig som vill komplettera din Villaförsäkring. Flera av dem ingår redan som ett utökat grundskydd i Polisförbundets Villahemförsäkring. Läs mer nedan.

Allrisk lösöre (drulle) >

Allrisk villa >

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala >

Utökat saneringsavtal, utan självrisk >

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan >

Självriskeliminering >

Avbeställningsskydd >

Krisförsäkring >

Småbåt >

Hussvamp >

Identitetsskydd >

 

Allrisk lösöre (drulle)

Försäkringen ingår i Polisförbundets Villahemförsäkring Stor och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Flexibel. Försäkringen ersätter skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för ”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Allrisk villa

Försäkringen ingår i Villahemförsäkring Stor och Villabyggnadsförsäkring, och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Flexibel. Försäkringen ersätter skada på hus och tomt som orsakas av plötslig och oförutsedd händelse och begränsar åldersavdraget till max 10 000 kr. Vid totalskada, till exempel om huset brinner ner, gäller försäkringen utan åldersavdrag. Dessutom ersätts skada på både yt- och tätskikt i våtrum vid vattenskada. Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr. Om du drabbas av totalskada tillämpas inte denna begränsning på din ersättning för åldersavdrag.

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Stor, eller Villahemförsäkring Flexibel. Om du är mellan 18 och 65 år, fullt arbetsför och tillsvidareanställd kan du teckna vårt utökade betalskydd, antingen för dig själv eller för dig själv och en partner. Det utökade betalskyddet ersätter efter kvalificeringstiden kostnader för lån, amorteringar, hyra eller medlemskap i bostadsrättsförening, sophämtning, el och vatten om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen. Du kan försäkra kostnader upp till 5 000 kr eller 10 000 kr i månaden.

Utökat saneringsavtal, utan självrisk

Försäkringen ingår i Villahemförsäkring Stor och Villabyggnadsförsäkring, och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Flexibel. I din vanliga villaförsäkring ingår sanering av husbock och hästmyra samt insekter som utgör en sanitär olägenhet. Med tillägget Utökat saneringsavtal gäller försäkringen även för sanering av råttor och möss samt för sanering av insekter även utvändigt, t.ex av getingbon.

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Stor, och Villahemförsäkring Flexibel. Denna tilläggsförsäkring utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Självriskeliminering

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Stor, Villahemförsäkring Flexibel och Villabyggnadsförsäkring, Försäkringen ersätter din självrisk för momenten Snötryck, Översvämning, Läckage, Skada genom frysning och Naturskada upp till 100 000 kr. Skadekostnaden måste överstiga den lägsta självrisken för momentet. Gäller utan självrisk för alla skademoment utom Läckage, där självrisken är densamma som grundsjälvrisken.

Avbeställningsskydd

Försäkringen ingår i Villahemförsäkring Stor och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Flexibel. Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person. Du behöver inte betala någon självrisk.

Psykologhjälp vid kris 

Försäkringen ingår i Villahemförsäkring Stor och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Flexibel. Om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver psykologhjälp så ersätter försäkringen kostnaderna för detta med upp till 10 besök. Du behöver inte betala någon självrisk.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Stor, Villahemförsäkring Flexibel och Villabyggnadsförsäkring. Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Hussvamp

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Villahemförsäkring Stor, Villahemförsäkring Flexibel och Villabyggnadsförsäkring, Tillägget täcker kostnaden för sanering av äkta hussvamp. Högsta ersättningsbelopp är 500 000 kr.

Identitetsskydd

Du får snabb och omfattande hjälp om du skulle råka ut för en identitetsstöld. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter tar lån, köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Genom ID-skydd kan du få råd om hur du minskar risken för att bli utsatt för ett identitetsbedrägeri. Skulle du ändå drabbas hjälper vi dig att kartlägga bedrägeriets omfattning, bestrida felaktiga fakturor och betalningskrav, upprätta bedrägerispärr samt ta bort felaktiga betalningsanmärkningar och ogiltiga förfrågningar om kreditupplysning. Försäkringen som ingår täcker juridisk hjälp med upp till 150 000 kr per identitetsstöld. Du kan nå oss dygnet runt via telefon. Försäkringen gäller utan självrisk.