1 miljon skäl att teckna

Polisförbundets Villaförsäkring omfattar villan och trädgården. Om du väljer Villahemförsäkringen täcks även lösöre till ett värde av 1 miljon kronor. Kort och gott: generösa villkor, låga självrisker och ett riktigt bra pris.

För hem och trädgård

Villaförsäkringen ger ett omfattande skydd för ditt hus och trädgård. Dessutom ingår sådant som finns på tomten och i anslutning till huset, till exempel carport, staket och flaggstång.

Försäkrad upp till 1 miljon

Med Villahemförsäkringen skyddas även kontanter, värdehandlingar och lösöre som du äger, hyr eller lånar och använder privat. Du får ersättning om du till exempel blir bestulen eller råkar ut för en skada genom exempelvis brand eller vatten. Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor så att du inte riskerar att vara underförsäkrad.

Trygg på resan

Du som har vår Villahemförsäkring är också trygg på resan. Den gäller i Norden och under de första 45 dagarna i resten av världen. Du får ersättning om du till exempel blir bestulen, råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Den ersätter även hemresan om du måste avbryta resan för att något allvarligt hänt dig eller dina närstående. 

Hjälp vid rättstvist

Villahemförsäkringen hjälper dig även vid ett flertal tvister. Om du till exempel krävs på skadestånd ersätter försäkringen utredningen om ditt ansvar. Vi förhandlar också för din räkning och betalar rättegångs- och skadeståndskostnader. Du kan även få ersättning vid misshandel. Om du enbart har Villaförsäkring så ersätts bara tvister som har med husägandet att göra.