Rätt skydd för dig i lägenhet

Polisförbundets Hemförsäkring är till för dig som bor i lägenhet. I hyresrätten skyddas möbler, kläder och annat lösöre (men själva lägenheten täcks av fastighetsägarens fastighetsförsäkring). Om du bor i bostadsrätt behöver du utöka Hemförsäkringen med ett Bostadsrättstillägg.

Skydda dina saker

Försäkringen omfattar kontanter, värdehandlingar och lösöre som du äger, hyr eller lånar och använder privat. Du får ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, till exempel om du blir bestulen i hemmet, på gymmet, i källarförrådet, tvättstugan eller på resan. Försäkringen träder också in vid översvämning eller brand och om kylen eller frysen går sönder får du ersättning för förstörd mat.

Du väljer själv försäkringsbelopp och är välkommen att ringa oss för rådgivning – så att du inte är underförsäkrad. 

Trygg på resan

Du som har Polisförbundets Hemförsäkring är också trygg på resan. Försäkringen gäller i Norden och under de första 45 dagarna i resten av världen. Du får ersättning om du till exempel blir bestulen, eller råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Den ersätter även hemresan om du måste avbryta resan för att något allvarligt hänt dig eller dina närstående. Avbeställningsskydd ingår också.

Hjälp vid rättstvist

Försäkringen hjälper dig även vid ett flertal tvister, avseende dig som privatperson. Om du till exempel krävs på skadestånd så får du ersättning för utredningen om ditt ansvar (enligt gällande skadeståndsrätt). Vi förhandlar också för din räkning och betalar rättegångs- och skadeståndskostnader. Du får också ersättning om du råkar ut för misshandel. 

Påverka priset genom att välja självrisk

Du kan välja vilken grundsjälvrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen.

  • 1 200 kr
  • 1 500 kr
  • 2 000 kr
  • 4 000 kr

Om du drabbas av en skada så dras självriskens belopp av på den totala ersättningssumman. Om din skada motsvarar ett värde på 10 000 kr och du har 1 500 kr i självrisk så får du 8 500 kr i ersättning (10 000 kr – 1 500 kr = 8 500 kr).