Försäkringen på rätt spår

Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv- och Helförsäkring som gäller inom Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen och ersätter skada på person, och på andra personers egendom, som uppstår av att fordonet har varit i trafik.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller momenten Trafik, Brand, Glas, Stöld, Maskin, Kris och Rättsskydd.

Helförsäkring

Med Helförsäkringen får du ett heltäckande skydd. Utöver de moment som du har i Halvförsäkringen ingår även momentet Vagnskada.