Lastad med många fördelar

Det är klart att du ska ha en bra försäkring till din släpvagn! Du kan välja mellan Halv- eller Helförsäkring. Dragfordonets Trafikförsäkring gäller även för släpet.

Halvförsäkring 

Halvförsäkringen innehåller Brand, Stöld, Glas och Rättsskydd.

Helförsäkring 

Med Helförsäkringen får du dessutom skydd vid Vagnskada. Då ersätts även skador på släpet som har uppstått genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.