Ersätter avbruten semester

Välj mellan Halv- eller Helförsäkring (dragfordonets trafikförsäkring gäller även för husvagnen). I Halvförsäkringen ingår Trafikförsäkring och Egendomsskydd. Helförsäkringen ersätter även Vagnskada. Du kan självklart också välja mellan flera Tilläggsförsäkringar.

Vid skada tar vi hänsyn till vad husvagnen har förlorat i värde på grund av ålder, slitage och antal mil, så kallat åldersavdrag.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller Rättsskydd, Brand, Glas, Stöld och Räddning. Dessutom ingår Reseavbrott som ger dig ersättning om din semester skulle bli avbruten och Ansvar om du krävs på skadestånd. Viss egendom som du har med i husvagnen försäkras också.*

  • Rättsskydd
  • Brand
  • Glas
  • Stöld
  • Räddning
  • Reseavbrott
  • Ansvar

*Särskilt skydd för husvagn

Om du har boendet försäkrat hos oss så skyddas även en del av det som du förvarar i husbilen (som skadas i samband med ersättningsbar brand-, glas-, stöld-, eller vagnskada). Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr. Dessutom omfattas vattenskada och vi hjälper dig om du skulle krävas på skadestånd.

Reseavbrott

Du får ersättning för avbruten resa i upp till 21 dagar (500 kr/dag) vid skada som ersätts av din Halv- eller Helförsäkring. Om dragbilen har vår Assistansförsäkring så gäller den även för husvagnen. Det betyder att du inte behöver betala självrisk vid bärgning. Du kan också få ersättning för övernattning (upp till tre nätter).

Helförsäkring

Helförsäkringen är en påbyggnad på Halvförsäkringen och ger dessutom ersättning vid vagnskada (även skador genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse ersätts).