Anpassade tillägg

Välj en förmånlig tilläggsförsäkring och skräddarsy skyddet för din husbil.

Assistans. Hjälp inom en timme!

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad husbil. Assistans ger dig hjälp inom en timme om du drabbas av driftstopp och gör att du slipper betala självrisken vid bärgning. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Trafikolycksfall – extra ersättning vid olycka

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad husbil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.