500 kr per dag vid reseavbrott

Husbilsförsäkringen ger ett bra skydd åt dig, husbilen och medtrafikanterna. Välj mellan Trafik-, Halv- eller Helförsäkring. Du som tecknar en Halv- eller Helförsäkring kan också köpa tilläggsförsäkringar.

Om husbilen skadas tar vi hänsyn till förlorat värde på grund av ålder, slitage och antal mil. Det kallas för åldersavdrag. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter dig och passagerarna om ni råkar ut för en trafikolycka. Dessutom täcks skador som du orsakar med husbilen – på personer, fordon och saker.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en påbyggnad på Trafikförsäkringen. Utöver Trafikförsäkringen ingår Egendomsskydd, vilket även brukar kallas för "delkasko". Den innehåller Rättsskydd, Brand, Glas, Stöld och Räddning. Om du har boendet försäkrat hos oss innehåller Halvförsäkringen även Reseavbrott (om semestern blir avbruten), Ansvarsförsäkring (om du krävs på skadestånd) och även skydd av viss egendom som du har med dig i husbilen*. 

*Särskilt skydd för husbil

Om du har ditt boende försäkrat hos oss så skyddas en del av det som du förvarar i husbilen (som skadas i samband med ersättningsbar brand-, glas-, stöld-, eller vagnskada). Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr. Dessutom omfattas vattenskada och om du som ägare krävs på skadestånd.

Reseavbrott

Du får ersättning för avbruten resa i upp till 21 dagar vid skada som ersätts av din Halv- eller Helförsäkring. Ersättningen är 500 kr per dag.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller Trafik- och Halvförsäkring och ger dessutom ersättning vid vagnskada. Då ersätts även skador genom trafikolycka, skadegörelse eller annat yttre olyckshändelse.