Smarta tillägg till Hemförsäkringen

Allrisk lösöre (drulle) > 

Bostadsrätt, om frysen går sönder >

Allrisk bostadsrätt, unikt skydd vid vattenskada >

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan >

Avbeställningsskydd >

Krisförsäkring >

Småbåt >

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala >

Identitetsskydd >

Allrisk lösöre (drulle)

Försäkringen ingår i Polisförbundets Hemförsäkring Stor och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Försäkringen ersätter skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för ”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Bostadsrätt, om frysen går sönder

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Stor, Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Bor du i bostadsrätt bör du teckna detta tillägg. Försäkringen omfattar skador på din bostadsrätt som du är ersättningsskyldig för enligt föreningens stadgar. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte ersätts genom fastighetsägarens försäkring. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Allrisk bostadsrätt, unikt skydd vid vattenskada

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Stor, Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter Allrisk bostadsrätt även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt vid vattenskada, något som normalt inte ersätts hos andra försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Stor, Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Denna tilläggsförsäkring utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Avbeställningsskydd

Försäkringen ingår i Hemförsäkring Stor och Hemförsäkring Student och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Flexibel. Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person. Du behöver inte betala någon självrisk.

Krisförsäkring

Försäkringen ingår i Hemförsäkring Stor och Hemförsäkring Student och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Flexibel. Om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver psykologhjälp så ersätter försäkringen kostnaderna för detta med upp till 10 besök. Du behöver inte betala någon självrisk.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Stor, Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Stor, Hemförsäkring Flexibel och Hemförsäkring Student. Om du är mellan 18 och 65 år, fullt arbetsför och tillsvidareanställd kan du teckna vårt utökade betalskydd, antingen för dig själv eller för dig själv och en partner. Det utökade betalskyddet ersätter efter kvalificeringstiden kostnader för lån, amorteringar, hyra eller medlemskap i bostadsrättsförening, sophämtning, el och vatten om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen. Du kan försäkra kostnader upp till 5 000 kr eller 10 000 kr i månaden.

Identitetsskydd

Du får snabb och omfattande hjälp om du skulle råka ut för en identitetsstöld. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter tar lån, köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Genom ID-skydd kan du få råd om hur du minskar risken för att bli utsatt för ett identitetsbedrägeri. Skulle du ändå drabbas hjälper vi dig att kartlägga bedrägeriets omfattning, bestrida felaktiga fakturor och betalningskrav, upprätta bedrägerispärr samt ta bort felaktiga betalningsanmärkningar och ogiltiga förfrågningar om kreditupplysning. Försäkringen som ingår täcker juridisk hjälp med upp till 150 000 kr per identitetsstöld. Du kan nå oss dygnet runt via telefon. Försäkringen gäller utan självrisk.