För en lugnare semester

Polisförbundets Fritidshusförsäkring ger ett bra skydd och täcker det mesta som kan hända ditt hus och dina ägodelar. Dessutom har du låga självrisker och ett fördelaktigt pris. Med rätt skydd kan du luta dig tillbaka!

  • Försäkringen gäller för ditt hus och din trädgård.
  • Dessutom ingår sådant som finns på tomten och i anslutning till huset, som till exempel carport, staket, flaggstång och liknande.
  • Försäkringen gäller också för lösöre som du äger, hyr eller lånar och använder privat.
  • Du får ersättning om du blir bestulen, eller råkar ut för en skada på din egendom (genom exempelvis brand eller vatten).
  • Du kan få ersättning från försäkringen för ett flertal typer av tvister som avser dig som ägare till den försäkrade fastigheten.
  • Försäkringen ersätter utredningen om ditt ansvar om du krävs på skadestånd (enligt gällande skadeståndsrätt) som avser dig som ägare av den försäkrade fastigheten. Vi förhandlar för din räkning och betalar eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader.
  • Utökat saneringsavtal samt Krisförsäkring ingår som utökat grundskydd.