Smarta tillägg till bilförsäkringen

Vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet i din försäkring kan du lägga till en eller flera av följande tillläggsförsäkringar. Vissa av tilläggen ingår redan i Polisförbundets Bilförsäkring utan extra kostnad.

Allrisk bil (drulle) >

Assistans. Hjälp inom en timme! >

Hyrbil i 45 dagar >

Parkeringsskada – ingen självrisk >

Djurkollision – minskad självrisk >

Trafikolycksfall, för extra ersättning vid olycka >

 

Allrisk bil (drulle)

Försäkringen ingår i Polisförbundets Bilförsäkring om du väljer Halv- eller Helförsäkring. Du kan få ersättning för skador som orsakats av plöstlig och oförutsedd händelse som din vanliga bilförsäkring inte ersätter, till exempel om du spiller färg i baksätet, tankar fel typ av bränsle elller skadar inredningen vid lastning. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr. Du får också ersättning med upp till 3 000 kr vid skada som uppkommit genom skadegörelse av okänd person och som är ersättningsbar enligt momentet Vagnskada.

Assistans. Hjälp inom en timme!

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Assistans ger dig hjälp inom en timme om du drabbas av driftstopp och gör att du slipper betala självrisken vid bärgning. Om driftstoppet varar mer än ett dygn får du hyrbilsersättning i upp till tre dygn. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Hyrbil i 45 dagar

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för kostnader för hyrbil vid skada på bilen som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden i upp till 45 dagar. Du kan avstå från att hyra bil och får då istället 100 kr per dag.

Parkeringsskada – ingen självrisk

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.

Djurkollision – minskad självrisk

 Försäkringen ingår i Polisförbundets Bilförsäkring om du väljer Halv- eller Helförsäkring. Försäkringen sänker självrisken med 3 000 kr för skador som uppkommer om du krockar med ett djur. För att få ersättning måste skadan vara ersättningsbar genom Vagnskademomentet (även om du inte har tecknat Vagnskada).

Trafikolycksfall, för extra ersättning vid olycka

Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.