Ett riktigt bra skydd

Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för privatägda personbilar och lätta lastbilar. Den gäller i stora delar av Europa och ett antal andra länder genom det så kallade gröna kort-systemet. Välj mellan Trafik-, Halv- och Helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter dig och dina medpassagerare vid trafikolycka. Dessutom ersätts skador som du orsakar med bilen – på personer, fordon och saker.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en påbyggnad på Trafikförsäkringen. Utöver Trafikförsäkringen får du ett antal moment som gemensamt brukar kallas för "delkasko":

  • Rättsskydd
  • Brand
  • Glas
  • Stöld
  • Räddning
  • Maskinskadeförsäkring

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller Trafik- och Halvförsäkring och ger även ersättning vid vagnskada. Då ersätts även skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

Utökat grundskydd

För dig som väljer Hel- eller Halvförsäkring ingår tilläggsförsäkringarna Djurkollision och Allrisk bil, utan extra kostnad för Polisförbundets medlemmar.