Tillägg för extra skydd

Utöka gärna skyddet med hjälp av tilläggsförsäkringar.

Allrisk båt

Tillägget omfattar förlust av, eller skada på, personlig lösegendom, navigations- eller fiskeutrustning (genom plötsliga och oförutsedda yttre händelser som inte kan ersättas genom grundskyddet). Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr.

Olycksfall båt

Ersätter personskada (som uppstår när båten används) som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall. Även kristerapi ingår. Högsta ersättningsbelopp är 600 000 kr.