Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Om du inte är nöjd

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas som kund hos oss och om du är missnöjd vill vi gärna veta det. Hör av dig så hjälper vi till!

Klagomålsansvarig: 

Gjensidige 
Box 3031 
103 61 Stockholm 

Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. 

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, arn.se) eller allmän domstol. 

Klagomålsansvarig vid skador: 

Gjensidige Försäkring, Klagomålsansvarig 
Box 3031, 103 61 Stockholm
E-post: kundombudsmannen@gjensidige.se 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN): 
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00 
www.arn.se 

Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm 
Telefon: 0200-22 58 00 

www.konsumenternas.se